ÚVOD      |      REFERENCIE       |       KONTAKTY
REFERENCIE

1. Výskumné úlohy

2. Prieskumné úlohy
Inžinierskogeologický a radónový
prieskum
Vodné diela

Líniové stavby
Svahové poruchy a deformácie

Hydrogeologický prieskumLožiskový prieskum

Prieskumné územia· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA