OPRÁVNENIA vydané spoločnosti TRANSIAL, spol. s r. o.
Geologické oprávnenie č. 10962/2008-9.3  vydané Ministerstvom životného prostredia SR:
Banské oprávnenie č. 714-2530/2008 vydané Obvodným banským úradom v Bratislave
Povolenie č. SOZPŽ/3394/2006 vydané Úradom verejného zdravotníctva SR
Rozhodnutie o autorizácii č. 2006/160/002367/00085 vydané ÚNMS SR
· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA