Ložiskový prieskum
 Projektovanie, technicko - ekonomické zhodnotenie, vyhodnotenie a výpočet zásob ložísk  v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z. a ďalších legislatívnych noriem

Reakizácia technických a laboratórnych prác

Vybavovanie a podávanie návrhov na určenie prieskumných území

· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA