Vykonávame prieskum základovej pôdy pre rôzne druhy stavieb a to od jednoduchých stavieb,

napríklad rodinných domov až po náročnejšie stavby reprezentované priemyselnými halami,

bytovými stavbami s komplexnou občianskou vybavenosťou, vodárenskými stavbami a inými.

Súčasťou prác sú terénne, vzorkovacie a laboratórne práce..


 

Inžinierskogeologický prieskum
· Prieskum pre projektovanú výstavbu a rekonštrukciu nasledovných typov stavieb:
   1. občianskych a priemyselných stavieb /všetky etapy
       inžinierskogeologického prieskumu/ 
   2. líniových stavieb /diaľnic, ciest, mostov, železničných
       trás, produktovodov, trás elektrického vedenia/
   3. energetických a vodárenských stavieb
   4. stožiarov, vykrývačov a podobne
ÚVOD      |     REFERENCIE       |       KONTAKTY
· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA
2007 created by MM. All rights reserved.
· Regionálne inžinierskogeologické
   mapy a štúdie pre výber lokalít pre
   občiansku, priemyselnú výstavbu,
   umiestnenie priemyselných parkov,
   skládok odpadov, pre vedenie trás
   dopravných stavieb